Hitachi Data Systems

Proact ja Hitachi Data Systems – muudame IT-teenuseid ühiselt kiireks, käideldavaks ja turvaliseks

Hitachi Data Systems aitab organisatsioonidel tooreid andmeid väärtuslikuks teabeks muuta, tehes andmed käideldavamaks ja kergemini hallatavaks. Nende visiooniks on, et IT peab olema virtualiseeritud, automatiseeritud, pilvevalmidusega, jätkusuutlik ja mis kõige olulisem - kättesaadav.  

Sarnaselt Proactile usaldavad maailma juhtivad ettevõtted HDS-i, pakkumaks andmehalduslahendusi nende missioonikriitilistele IT-teenustele.

Enam kui kümne eduka aasta vältel kestnud partnerlussuhe võimaldab Proactil kasutada HDS-i tehnoloogiat, et pakkuda oma klientidele vastupandamatut investeeringu tasuvust koos tõendatavate ärimõjudega.  

Koostöös aitame me nii suurtel kui väikestel organisatsioonidel muuta oma teavet nii kättesaadavaks kui turvaliseks, hallates andmekasvu, vähendades kulusid ja ekspluatatsiooni keerukust.  

Meie ajalugu HDS-i poolt käitatavate ärikriitiliste andmesalvestuslahenduste projekteerimisel, tarnimisel, toetamisel ja haldamisel on ainulaadne ning klientide viited hõlmavad kõiki turusektoreid – pakkudes mõnel juhul 100% garanteeritud teenuse kättesaadavust.

Koos toetame me kliente kogu hindamise, projekteerimise, juurutamise ja tugiteenuste protsessis, võttes arvesse individuaalseid ja tööstusharu nõudeid. Meie klientide käsutuses on üle-Euroopalised kõrgelt kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistide meeskonnad, kes on saadaval millal iganes neid ka ei vajata. 

Hitachi Data Systems koduleht: www.hds.com

Soovitused

  • „Uue lahenduse suurimaks eeliseks on 100% töövõimeaeg koos meile vajaliku sooritusvõime ja mahutavusega. Proacti kompetents on väga suur ja nad on alati hõlpsasti kättesaadavad.”

    ¨ystein Folkvord, HEMIT-i (regionaalhaigla) serveri- ja andmebaasioperatsioonide juht, Norra

  • “Meie nõuded on kõrged, rangete nõudmistega tehnilise funktsionaalsuse ja nõustamise osas. Proact oli üks vähestest tarnijatest, kes vastas kõigile meie vajadustele ja soovitas lahendust, mis tagas meile parima majandusliku terviklahenduse. Lahendus on praegu juurutamisel, mõned osad on juba kasutusele võetud. Proact on saanud meie turvaliseks ja kindlaks partneriks ning me sõlmisime ka klienditoe- ja hoolduslepingu.”

    Gier Arve Vika, tegevdirektor, Lyse IT, Norra

  • „Meil oli kindel nõudmine, et salvestuslahendus peab olema stabiilne ning samas hõlpsalt hallatav. Proact lihtsalt mõistis meie vajadusi. Proact on näidanud tugevat tahet leida lahendusi ja võtta vastutust”.

    ¨rjan Skau, Oslo B¸rsi (väärtpaberibörs) IT-taristu vastutav isik, Norra

PAKUME KLIENTIDELE EDUKAID LAHENDUSI

Fokker Aerostructures Reinier de Graaf Groep TDC