Strateegiline konsultatsioon

Kaubandusliku väärtuse andmine

Proactis usume me, et IT-teenuste pakkumine peaks täitma teie organisatsiooni vajadusi - selle visiooni, eesmärke ja plaane. Selle eetose realiseerimine nõuab määratletud strateegiat ja arhitektuuri IT-süsteemide arendamiseks. Meie eesmärgiks on aidata oma klientidel ühitada IT-investeeringud ja tehnoloogiavaliku nende ärivajadustega.

Proact usub, et hästi välja arendatud IT-strateegia ja arhitektuur sisaldab järgmisi komponente:

 • Alusarhitektuur

  Olemasolev pilt organisatsioonist, mis on stardipunktiks igasuguste IT-investeeringuotsuste jaoks, sisaldades väljakutseid ja piiranguid

 • Ärivajadused

  Organisatsiooni praegused ja tulevased ärivajadused

 • Sihtarhitektuur

  Tuvastatud võimalused tehnoloogiate ja protsesside osas, mis täidaks antud ärivajadused

 • Migratsiooni plaan

  Etapiviisiline, tähtsuse järjekorras koostatud plaan sihtarhitektuuri suunas arenemiseks

Meie juhtpõhimõtted klientidega tegelemisel on järgmised:

 • Anda selgelt mõistetav vundament tulevaste tehnoloogiate ja protsesside kasutuselevõtuks
 • Võimaldada kiirus ja paindlikkus vastavalt tulevastele muudatustele äritegevuse suunas
 • Tagada, et väljapakutud tehnoloogilised muudatused sobivad ettevõtte sisemise struktuuriga ja ettevõtte väliste väljakutsetega
 • Lihtsustada kõige sobivama tänapäevase tehnoloogia ja heade tavade kasutuselevõttu
 • Toetada pigem äritegevusele suunatud teenuseid kui IT-funktsioone või rakendusi
 • Anda alus investeeringukulude põhjendamiseks
 • Võimaldada teil planeerida ja üles ehitada sisemiste ressursside suutlikkus – tehnoloogia, protsess ja inimesed
 • Võimaldada teil kiirelt ja paindlikult reageerida muutuvatele ärivajadustele, kas uute võimaluste ärakasutamiseks või riskide maandamiseks

Proacti kogenud arhitektid võivad pakkuda abi või võtta vastutuse kõikide taristu strateegia ja arhitektuuri arendamise aspektide eest. Arvestame alati muudatuste mõju tuumikarhitektuurile üldisemas IT-strateegias ning olemasoleva taristu plaanis.

Seotud teenused

PAKUME KLIENTIDELE EDUKAID LAHENDUSI

Fokker Aerostructures TDC Oslo Bors